Temporary Residence Permit

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział Legalizacji Pobytu Cudzoziemców
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
Al. M.J. Piłsudskiego 7/9, room 13
10-575 Olsztyn

check the location on map  

 Opening hours for applicants: 

MON   9:00-17:00
TUE    10:00-15:00
WED  10:00-15:00
THU   10:00-15:00
FRI    10:00-15:00

Departament tel.: 89-5232439, 89-5232331 , 89- 5232232, 89-5232727, 89 5232682, 89 5232230, 89 5232349.

Detailed information:

  • Students from outside the EU/EEA
  • Application form for non EU students
  • Application form for EU/EEA students
  • Information for EU citizens – Swedish version
  • Information for EU citizens – German version
  • Information for Eu citizens – English version