Maciej Michalik, Natalia Dowgiałło-Wnukiewicz, Paweł Lech, Krzysztof Zacharz.Surgery of the elderly in emergency room mode. Is there a place for laparoscopy?. Videosurgery Miniinv. 2017

Maciej Michalik, Natalia Dowgiałło-Wnukiewicz, Paweł Lech, Kaja Majda, Piotr Gutowski. Hybrid (laparoscopy + stent) treatment of celiac trunk compression syndrome (Dunbar syndrome, median arcuate ligament syndrome (MALS).Videosurgery Miniinv. 2016; 11 (4): 236–239.

M. Roslan. Czy klasyczna laparoskopia i PCNL w odwrocie? Nowe technologie zdominowały 33 Kongres Endourologiii SWL w Londynie (WCE2015). Przegląd Urologiczny 2016;2(96):51-54.

M. Roslan, M. Lubocki. Wspomnienie o doktorze Marianie Strzyżewskim (1948-2015). Przegląd Urologiczny 2016;2(96):75-76.

M. Roslan. R. Łesiów.Nowoczesne techniki operacyjne wykorzystywane w urologii. Chirurgia po Dyplomie. 2016;(05):13-19. KBN/MNiSW – 4 (2015)

M. Roslan. Co z sesjami video? Uwagi po 46 Kongresie PTU. Przegląd Urologiczny 2016;4(98):68-69.

Przudzik M, Borowik M, Łesiów R, Purpurowicz Z, Roslan M. Transvesical laparoendoscopic single-site surgery (T-LESS) to remove an unusual foreign body from the bladder. Cent European J Urol. 2016; 69: 312.

P. Jarzemski, M. Markuszewski, S. Listopadzki, M. Jarzemski, M. Roslan.Transvesical laparoendoscopic single-site surgery for vesicorectal fistula repair.Journal of the Society of Laparoendoscopic Surgeons (JSLS). 2016.

Maciej Michalik, Maciej Bobowicz, Henry Buchwald. A numerical scale to assess the outcomes of metabolic/bariatric surgery (NOMS). Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques. 2015; 10 (3): 359-362.

 

M. Michalik. Appendektomia laparoskopowa. Chirurgia po Dyplomie. 2015; 3.

M. Michalik. Chirurgia przełyku. w: W. Tarnowski. (Red.) Kompendium Chirurgii Laparoskopowej. Wydawnictwo Medical Education. Warszawa 2014: 39-54

M. Michalik. Chirurgia jelita grubego i odbytnicy. w: W. Tarnowski. (Red.) Kompendium Chirurgii Laparoskopowej. Wydawnictwo Medical Education. Warszawa 2014: 151-170

M. Michalik. Chirurgia przełyku. w: W. Tarnowski. (Red.) Kompendium Chirurgii Laparoskopowej. Wydawnictwo Medical Education. Warszawa 2014: 39-54

M. Michalik. Chirurgia jelita grubego i odbytnicy. w: W. Tarnowski. (Red.) Kompendium Chirurgii Laparoskopowej. Wydawnictwo Medical Education. Warszawa 2014: 151-170

 

M. Michalik, A. Frask, P. Lech, M. Zdrojewski, A. Doboszyńska. The usefulness of the Biliopancreatic Diversion / Scopinaro operation under treatment of patients with Prader-Willi syndrome. Videosurgery Miniinv. 2014;

A. Lehmann, M. Bobowicz, P. Lech, M. Orłowski, W. Siczewski, M. Pawlak, D. Świetlik, M. Witzling, M. Michalik. Comparison of percentage excess weight loss after laparoscopic sleeve gastrectomy and laparoscopic adjustable gastric banding. Videosurgery Miniinv. 2014; 9 (3): 351-356.

M. Michalik, M. Pawlak, M. Bobowicz, M. Witzling. Long-term outcomes of stapled hemorrhoidopexy. Videosurgery Miniinv. 2013; 9 (1): 18-23.

M. Michalik, M. Bobowicz, A. Frask, M. Orlowski. Transumbilical laparoendoscopic single-site total mesorectal excision for rectal carcinoma. Videosurgery Miniinv. 2012; 7 (2): 118-121.

K. Szydłowski, M. Michalik, M. Pawlak, M. Bobowicz, A. Frask. Band misplacement: a rare complication of laparoscopic adjustable gastric banding. Videosurgery Miniinv. 2012; 7 (1): 40-44.